Monthly archives for March, 2014

Yogurt dibuat daripada bakteria najis bayi

Hukum Menggunakan Bakteria Yang Diambil Daripada Najis Bayi Sebagai Agen Pemangkin Dalam Yogurt

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-62 yang bersidang pada 16 Mac 2004 telah membincangkan mengenai Hukum Menggunakan Bakteria Yang Diambil Daripada Najis Bayi Sebagai Agen Pemangkin Dalam Yogurt. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum menggunakan bakteria kultur yang dipencilkan daripada sebarang najis sebagai agen pemangkin dalam yogurt adalah harus dengan syarat telah melalui proses pengasingan dan penyucian yang sejajar dengan hukum syarak kerana bakteria yang terdapat di dalam najis bayi adalah mutanajjis.

image

Keterangan/Hujah: 

Bakteria adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT dan tiada nas yang menyebut tentang pengharaman atau statusnya sebagai najis. Walaupun bakteria selalu digambarkan menyebabkan penyakit namun kajian sains menyingkap satu lagi rahsia bukti kebesaran Allah SWT bahawa setiap sesuatu yang dijadikan di atas muka bumi ini tidak sia-sia. Berdasarkan kepada prinsip ” setiap sesuatu pada asalnya adalah halal ” dan ” setiap sesuatu pada asalnya adalah harus ” maka memanipulasi bakteria baik untuk menafaat manusia adalah tidak bertentangan dengan syariat.

Sumber : FB JAKIM

Doa murah rezeki

image

Info Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

Menteri Pendidikan telah mengumumkan PMR akan ditukar kepada Pentaksiran Tingkatan 3 mulai tahun ini. PT3 ini akan dijalankan dan ditadbir di peringkat sekolah masing-masing. Maknanya tiada peperiksaan berpusat seperti sebelum ini akan dijalankan. Ringkasan perbandingan antara PMR dan PT3 adalah seperti berikut

image

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

IKLAN