Cara mencari maklumat menggunakan pencarian Boolean

kaedah boolean

DEFINISI BOOLEAN

 

Pencarian Boolean adalah pencarian yang berdasarkan logik Boolean yang telah dibangunkan oleh George Boole. Ia menggunakan tiga operator asas, iaitu AND, OR dan NOT, untuk mencari  maklumat secara lebih dan tepat daripada pencarian terperinci kata kunci biasa.

Operator Boolean ini digunakan untuk menggabungkan kata-kata kunci yang berkaitan semasa mencari maklumat. AND dan NOT’ boleh mengecilkan skop pencarian manakala OR boleh meluaskan skop pencarian

 

CONTOH DI INTERNET

  • ·   Pencarian  ‘black pepper’  AND  white pepper’ akan  menghasilkan  carian maklumat  mengenai  kedua-dua perkara  tersebut
  • ·  Pencarian ‘black pepper ’ OR white pepper’ akan menghasilkan carian maklumat mengenai mana-mana satu daripada perkara tersebut.
  • ·  Pencarian ‘black pepper’ NOT white pepper’ akan menghasilkan carian mengenai ‘black pepper’ sahaja.

 

 

CONTOH PENCARIAN:ENJIN INTERNET

  • ·       Enjin pencarian akan mencari tapak web yang menggabungkan kedua-dua perkataan.
  • ·         Enjin pencarian akan mencari salah satu maklumat dari tiap perkataan.
  • ·    Enjin pencarian akan mencari  satu sahaja maklumat iaitu enjin tetapi bukan internet.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

IKLAN