Dasar pemisah atau exit polisi kakitangan awam

Pekeliling terbaru perkhidmatan awam, iaitu Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 Tahun 2015 telah dikeluarkan. Dalam polisi ini menyatakan, penjawat awam yang mempunyai kurang daripada 60% akan diberhentikan dari tugas.  Atau bahasa mudahnya, “kena pecat” demi kepentingan awam dan negara. Pekeliling ini berkuatkuasa bermula 19 November 2015 iaitu bermula prestasi tahun ini (2015). Berikut pekeliling tersebut

jpaPekeliling Perkhidmatan Bil 7 Tahun 2015

PELAKSANAAN DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) BAGI PEGAWAI YANG BERPRESTASI RENDAH DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Antara intipati pekeliling perkhidmatan ini adalah :

1. Pekeliling ini bertujuan memaklumkan keputusan Kerajaan untuk memperkenalkan dasar pemisah (exit policy) Dan kaedah pelaksanaannya bagi pegawai yang berprestasi rendah.

2. Bagi maksud pelaksanaan pekeliling ini, ‘Berprestasi rendah’ bermaksud Markah LNPT kurang daripada 60%.

3. Bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam tidak terjejas, Kerajaan akan mengambil tindakan untuk mengeluarkan pegawai berprestasi rendah daripada perkhidmatan awam. Tindakan ini dilaksanakan melalui penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam di bawah Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

4. Penamatan dibuat setelah mengambil kira prestasi, kelakuan, nilai-nilai kebergunaan pegawai kepada perkhidmatan, kegagalan pegawai memenuhi apa-apa syarat perkhidmatan dan segala hal keadaan lain.

5. Bagi maksud permulaan dasar pemisah ini, ia bermula daripada penilaian LNPT bagi tahun 2015.

Berkuatkuasa mulai 19 Nov 2015.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

IKLAN