Maklumat palsu berkaitan nombor telefon +375, +371 DAN +081

PDRM mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan penyebaran maklumat palsu yang mendakwa jika menerima panggilan daripada nombor seperti +375602605281, +37127913091 atau sebarang nombor yang bermula dengan +375, +371, +081 dengan satu deringan dan terus putus dengan meninggalkan pesanan “missed calls”. Maklumat yang tidak benar itu turut mendakwa jika pengguna menyimpan maklumat bank di dalam telefon pintar, pihak tertentu boleh menyalinnya. Maklumat palsu ini disebarkan melalui media sosial seperti facebook, whatsapp, telegram dan seumpamanya.

panggilan-daripada-nombor-bermula-375-371-dan-081

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

IKLAN