Posts tagged info tingkatan enam

Pusat Tingkatan Enam Kementerian Pendidikan Malaysia

matrikulasi kpm

Pusat Tingkatan Enam Kementerian Pendidikan Malaysia

Latar Belakang Penjenamaan Semula Pusat Tingkatan Enam
Program ini merupakan satu inisiatif KPM untuk memantapkan pendidikan Tingkatan Enam dengan meningkatkan imej, sistem dan kualiti pendidikan ini setanding dengan pendidikan prauniversiti yang lain seperti di kolej-kolej matrikulasi dan pusat asasi sains.

Salah satu hasrat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang mencadangkan 11 anjakan strategik dan operasi yang perlu dilaksanakan adalah mewujudkan laluan pendidikan yang pelbagai bagi murid lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Justeru, dalam Gelombang 1, KPM berhasrat untuk mengukuhkan laluan pendidikan termasuklah pelan tindakan menjenamakan semula Tingkatan Enam.

Dengan Penjenamaan ini, sekolah yang menawarkan pelajaran tingkatan enam akan diberi kuasa untuk memperkenalkan pelbagai inisiatif agar dapat mengupayakan pelajar sebelum memasuki universiti.

Sesungguhnya, penyediaan infrastruktur pendidikan yang lengkap merupakan perkara asas yang perlu disediakan bagi memastikan setiap murid Tingkatan Enam berpeluang belajar dalam keadaan selesa dan kondusif

Selain itu, murid Tingkatan Enam juga perlu mendapat peluang yang sama dengan pelajar program persediaan prauniversiti yang lain untuk mengembang bakat dan kreativiti mereka untuk menjadi generasi muda berimpak tinggi, glokal dan universal serta akhirnya membawa kesejahteraan kepada negara.

Sehubungan dengan itu, inisiatif Kementerian mewujudkan Pusat Tingkatan Enam adalah amat wajar dan bertepatan dengan usaha menjenamakan semula pendidikan ini.

Murid tingkatan enam ini akan dikumpulkan dan ditempatkan secara berpusat, menggunakan pakaian yang berbeza dengan pakaian sekolah harian biasa, menggunakan jadual waktu yang berbeza, tenaga pengajar khusus dan diletakkan dalam kategori yang berlainan berbanding dengan sekolah arus perdana.

Persekitaran pembelajaran Tingkatan Enam yang lebih kondusif, menarik dan berkesan akan dapat membantu murid untuk menyiapkan diri bagi memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) seterusnya melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana muda di universiti.

Seperti yang kita sedia maklum bahawa peperiksaan STPM diiktiraf oleh Cambridge Assessment, United Kingdom. Ini bermakna, STPM diiktiraf oleh badan antarabangsa dan murid Tingkatan Enam adalah setaraf dengan lulusan pendidikan prauniversiti yang lain.

Penjenamaan Semula Tingkatan Enam

READ MORE »

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

IKLAN